Information vedr. certificering

Certificerede træplader

Alle træbaserede produkter, der udbydes til eller anvendes i de offentlige institutioner skal være certificerede. Der findes flere typer af certificeringsordninger, og vi har i NPI valgt at være FSC®-certificeret (FSC-124415) og PEFC™-certificeret (PEFC/09-31-077) . Disse ordninger er de mest udbredte i hele verden, hvilket sikrer både optimalt grundlag for udbud af certificerede varer samt meget udbyggede og gennemprøvede sporbarhedssystemer (Chain of Custody).

NPI er forpligtiget til enhver tid at overholde gældende krav i såvel FSC- som PEFC- standarderne. Dokumentation herfor er tilgængelig på forespørgsel fra relevante interessenter.

FSC®

Forest Stewardship Council®, FSC® er den certificeringsordning, der omfatter flest CoC-certificerede virksomheder, over 50.000 stk., og som dækker mere end 190 mio. hektar skovareal. Læs meget mere på: https://dk.fsc.org/dk-dk.

PEFC™

Programme for the Endorsement of Forest Certification™, PEFC™ er den certificeringsordning, der dækker det største skovareal i verden, over 300 mio. hektar. PEFC har mere end 20.000 CoC-certificerede virksomheder. Læs meget mere på: https://www.pefc.dk/ .

Download

FSC-certifikat

PEFC-certifikat


Informationerne skal betragtes som vejledende og uden ansvar for NPI A/S