Information vedr. CE (Conformité Européenne)

 

Niveauer

Alle træbaserede plader, der anvendes som fast bestanddel i en bolig skal være godkendte i henhold til EU norm – CE 13.986. Der findes flere niveauer af godkendelsen, dog skelnes der i dagligdagen indenfor træbaserede pladeprodukter typisk mellem et CE2+ samt CE4 system.

 

CE2+

CE2+ er en certificering / godkendelse, hvor der stilles krav til produkternes bæreevne. Eksempelvis tagkrydsfinér, gulvkrydsfinér, OSB og gulvspånplader. Producenter, som har en CE2+ godkendelse, tester selv løbende produktionen på fabrikken. Ud over dette bliver produkterne også overvåget eksternt af nationale institutter (f.eks. Teknologisk Institut). Producenten samt dennes salgskanaler (grossist + tømmerhandel) skal alle på forlangende kunne fremvise et CE certifikat samt montagevejledning. Hvis pladen er produceret med fer og not skal samlingens styrke også være testet! Plader, som er produceret i henhold til CE2+, skal være stemplet med producentens identifikationsnummer på flade eller kant.

 

CE4

CE4 er den anden gren af CE systemet. CE4 gælder for plader, der ikke anvendes til bærende formål (f. eks. vindueslysninger, flydende gulv samt skruefast underlag for gips). Producenter af CE4 plader skal udstede et oprindelsescertifikat. Af dette skal producentens/fabrikkens navn fremgå, samt hvor pladerne er produceret. Plader, der er produceret i henhold til CE4, skal som minimum være stemplet med producentens identifikationsnummer på emballagen.

 


Download

PDF-iconInformation vedr CE


Informationerne skal betragtes som vejledende og uden ansvar for NPI A/S