Brancheaftalen om træbaserede tagplader blev indgået af byggeriets parter i 2010. Aftalen indebærer at alle træbaserede plader som anvendes til tagarbejde skal være ”halv størrelse”. Aftalen blev bindende fra 1. marts 2011.

Tomandshåndtering af ”hel størrelse” vil som udgangspunkt ikke blive accepteret af Arbejdstilsynet.

Brancheaftalen omfatter krydsfiner i.h.t. EN 636 samt OSB i henhold til EN 300, der lægges og monteres på bygninger som undertag eller som tagunderlag for tagdækning. Reglerne gælder i såvel nybyggeri som ved renovering af eksisterende bygninger. Aftalen omfatter også plader som er belagt (født) med tagpap.

Pladestørrelsen for manuel håndtering af pladerne, må ikke overskride en største bredde x længde på 650 x 3100 mm, og den faktiske vægt i normal leveringstør tilstand må ikke overskride 18 kg. pr. plade.

Pladens vægt skal fremgå af brugsanvisningen.

Aftalen forhindrer ikke, at der anvendes plader med større dimensioner og vægt hvis pladerne oplægges maskinelt på taget.

 


Download brancheaftale om træbaserede tagplader

PDF-iconBrancheaftale træbaserede tagplader