Kvalitets certificering: CE (Conformité Européenne) 

Niveauer

Alle træbaserede plader, der anvendes som fast bestanddel i en bolig skal være godkendte i henhold til EU norm – CE 13.986. Der findes flere niveauer af godkendelsen, dog skelnes der i dagligdagen indenfor træbaserede pladeprodukter typisk mellem et CE2+ samt CE4 system.

 

CE2+

CE2+ er en certificering / godkendelse, hvor der stilles krav til produkternes bæreevne. Eksempelvis tagkrydsfinér, gulvkrydsfinér, OSB og gulvspånplader. Producenter, som har en CE2+ godkendelse, tester selv løbende produktionen på fabrikken. Ud over dette bliver produkterne også overvåget eksternt af nationale institutter (f.eks. Teknologisk Institut). Producenten samt dennes salgskanaler (grossist + tømmerhandel) skal alle på forlangende kunne fremvise et CE certifikat samt montagevejledning. Hvis pladen er produceret med fer og not skal samlingens styrke også være testet! Plader, som er produceret i henhold til CE2+, skal være stemplet med producentens identifikationsnummer på flade eller kant.

 

CE4

CE4 er den anden gren af CE systemet. CE4 gælder for plader, der ikke anvendes til bærende formål (f. eks. vindueslysninger, flydende gulv samt skruefast underlag for gips). Producenter af CE4 plader skal udstede et oprindelsescertifikat. Af dette skal producentens/fabrikkens navn fremgå, samt hvor pladerne er produceret. Plader, der er produceret i henhold til CE4, skal som minimum være stemplet med producentens identifikationsnummer på emballagen.

 

Miljø certificering: FSC og PEFC Certificering

Miljø certificering

Alle træbaserede produkter, der udbydes til eller anvendes i de offentlige institutioner skal være certificerede. Der findes flere typer af certificeringsordninger, og vi har i NPI valgt at være FSC®-certificeret (FSC-124415) og PEFC™-certificeret (PEFC/09-31-077) . Disse ordninger er de mest udbredte i hele verden, hvilket sikrer både optimalt grundlag for udbud af certificerede varer samt meget udbyggede og gennemprøvede sporbarhedssystemer (Chain of Custody).

Vi er stolte over, at vi i 2023 opnåede en certificeringsgrad på over 97,8 % af vores lagerbeholdning. Vores certificerede produkter er FSC-eller PEFC-certificerede. Vi stopper ikke ved de 97,8 %, men har planer om at nå så tæt på 100 % som muligt. Vi håber og tror på, at vores kunder ønsker det samme, og vælger produkter ud fra det. Vi har tætte partnerskaber – både med leverandører og kunder, som muliggør kontinuerlige forbedringer på området.

FSC®

NPI er forpligtiget til enhver tid at overholde gældende krav i såvel FSC- som PEFC- standarderne. Dokumentation herfor er tilgængelig på forespørgsel fra relevante interessenter.

 

PEFC™

Programme for the Endorsement of Forest Certification™, PEFC™ er den certificeringsordning, der dækker det største skovareal i verden, over 300 mio. hektar. PEFC har mere end 20.000 CoC-certificerede virksomheder. Læs meget mere på:

 


Download

PDF-iconInformation vedr CE

PDF-iconFSC certificering

PDF-iconPEFC Certifikat 

 


Informationerne skal betragtes som vejledende og uden ansvar for NPI A/S